Argeportal Teknopark Bilgi Yonetim Sistemi Yazılımı

ARGEPORTAL YazılımıARGEPORTAL, 4691 ve 6170 sayılı kanun ve yönetmeliklerle Teknopark Yönetici Şirketlerine girişimci firmalar ve projelerin takibine yönelik yüklenen görevlerdeki iş süreçlerinin hatasız, kolay ve hızlı olarak gerçekleştirmeleri için geliştirilmiştir.

ARGEPORTAL ’da ki iş süreçleri

 • Kanun ve yönetmeliklerce yüklenen görevler,
 • Teknopark yönetici şirketlerinin istekleri,
 • Yeminli Mali Müşavir görüşleri,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talepleri,
 • Genel kabul gören uygulamalar dikkate alınarak modellenmiştir.

ARGEPORTAL ile yönetici şirketlerin kanun ve yönetmelikleri farklı şekilde yorumlamalarından kaynaklanan uygulama farklılıkları ortadan kaldırıp, teknoparklardaki genel uygulamalarda standart sağlamıştır.

6170 sayılı kanundaki ‘Yönetici şirket, üçer aylık dönemler halinde kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgileri yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.’  hükmü gereği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının AR-GE Web Portalı ’na ARGEPORTAL daki veriler otomatik olarak zahmetsizce aktarılır.

4691 sayılı kanundaki ‘Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler’  hükmü gereği personellerin giriş çıkış kayıtlarının takibi için kullanılan PDKS sistemleriyle entegrasyon sağlanmıştır.

Bu sayede;

Girişimci firmaların vergi dairesine vermeleri gereken Vergi Dairesi Muafiyet Raporu ARGEPORTAL üzerinden otomatik olarak zahmetsizce üretilmektedir.

Ancak, girişimci firmaların Vergi Dairesi Muafiyet Raporlarını alabilmeleri için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının istemiş olduğu Ciro, Muafiyet, İthalat, İhracat vb. veri girişlerini aylık olarak yapmaları gerekmektedir.

Bu görevlerini yerine getirmeyen firmaların raporlarını sistem üretmemektedir.

Bu sayede girişimci firmalardan veri toplanamaması sorunu ortadan kalkmaktadır.

ARGEPORTAL sayesinde veri girişleri girişimci firmalar tarafından yapıldığı için yönetici şirketin iş yoğunluğu da önemli ölçüde azalmaktadır.

ARGEPORTAL ile girişimci firmaların yönetici şirkete vermeleri gereken

 • Yeni Proje Başvuru Dilekçesi
 • Proje Bilgi Formu,
 • Yeni Personel Bildirim Dilekçesi,
 • Vergi Dairesi Aylık Muafiyet Raporu,
 • Proje Ek Süre Talep Dilekçesi,
 • Proje sonuç formu ve dilekçesi gibi form ve dilekçeler

Girişimci firmaların veri girişlerinden sonra standart formatlarda otomatik olarak üretilmektedir. Girişimci firmalar sadece kaşe ve imza yaparak bu dilekçelerle yönetici şirkete başvurabilir.

Yönetici şirket tarafından girişimci firmalara verilmesi gereken

 • Girişimci Firma Teknopark kabul yazısı
 • Proje Kabul Yazısı
 • Vergi Dairesi Muafiyet Raporu onay yazısı
 • Proje Ek Süre Onay yazısı gibi dilekçeler de ARGEPORTAL tarafından tarih ve sayı verilerek otomatik olarak üretilir.

ARGEPORTAL ile ilişkili diğer konular