Teknoloji Transfer Ofisi Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO); akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlar olarak üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör, araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet göstermektedirler.

Teknoloji Transfer Ofisinin kurum hafızasının oluşturulabilmesi, kurum içi süreçlerinin belirli bir standartta yürütülebilmesi, TTO kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılabilmesi, çalışanlarının performansının takibi ve ölçülebilmesi, Üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör, araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler arasında interaktif bir etkileşim sağlanması, faaliyetler sırasında ortaya çıkan mali işlemlerin takibi ve tanzimi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK vb. kurumlar tarafından istenilecek raporların hazırlanabilmesi amacı ile aşağıda detayları yer alan yazılım geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.

TTO Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Web Tabanlı olarak geliştirilmektedir. Bu sayede internete erişebilen tüm cihazlardan (Akıllı Telefon, Tablet, PC vb. ) kullanılabilecektir.

TTOBYS ile ilişkili diğer konular